Новини
 
 
EgoSecure –GDPR
 
 
GDATA & Avira
 
 
Allied Telesis
 
 
  Начало » Новини » 8. Allied Telesis Workshop 16.03. 2017 High Resiliency - София


8. Allied Telesis Workshop 16.03. 2017 High Resiliency - София

8. Allied Telesis Workshop 16.03. 2017 High Resiliency - София

 

                        ПРАКТИЧЕСКИ СЕМИНАРИ НА ALLIED TELESIS:
 
                        Oбучителният семинар на Allied Telesis е с продължителност 3-4 часа и обхваща технологии, които в
                        момента се използват в реални инсталации. Семинарите са технически ориентирани с теоретичен
                        раздел и практическа част, където всички участници имат възможност да приложат решенията,
                        представени в този семинар. Всеки участник ще получи печатни материали за този семинар.
                        Участниците трябва да носят собствен лаптоп и USB-към-RS232 DB9 сериен адаптер.
                        Allied Telesis осигурява необходимото мрежово оборудване и литература за практическата част.
                        Групите са ограничени до максимум 10-12 души.
                        След всеки семинар, участниците ще получат сертификат за участие.
                                       Virtual Chassis Stack (VCStack ™) и агрегация на връзки (LAG)
                                       Устойчивост на мрежата (ESPRing ™)
                        Описание: Надеждното ядро на мрежата е от първостепенно значение за всяка организация.
                        Повишаване на нивото на устойчивост в рамките на мрежата започва от нейното ядро. Мрежовите
                        решения на Allied Telesis предлагат технологии за осигуряване на високо надеждни и сигурни
                        мрежи, като тази надеждност може да бъде разширена до периферията на мрежата,
                        елиминирайки проблема с наличието на единствени точки на срив. Въведение и конфигурация на
                        VCStack с агрегиране на връзки, синхронизация на конфигурациите и системния софтуер, rolling
                        reboot и управление на участниците в стека. Въведение в протокола EPSR и детайли от неговото
                        използване, конфигуриране и отстраняване на възникнали проблеми.
Всички цени на сайта са с включено ДДС!
ALLIED TELESISATraining CenterAVIRACLOVERCUSTOMEgoSecureFLORALabelsFUJITSUGAJSHIELDGDATAOKITARGUSTHE MAGIC TOUCHTOSHIBAWiseMo