Allied Telesis
 
 
Avira
 
 
CUSTOM
 
 
Fujitsu
 
 
OKI
 
 
Techno Pro
 
 
Toshiba Barcode Printers
 
 
Toshiba MFP
 
 
GajShield
 
 
WiseMo
 
 
  Начало » Полезно » • Smart Managed Document Solutions


• Smart Managed Document Solutions
• Smart Managed Document Solutions
 
Високотехнологични решения от OKI за управление на документи
 
Дългосрочна стратегия за намаляване на разходите и увеличаване на ефективността.
 
Разходите за хардуер, софтуер, хартия, тонер и сервиз за принтер могат да оказват значително влияние върху крайния резултат от дейността на всяко предприятие и често са най-трудни за проследяване. Обаче, ако прехвърлите отговорността за дейностите по принтиране на външна компания, ще можете по-добре да следите и да контролирате реалните разходи. Ето защо изборът на високотехнологични решения на OKI за управление на документи е толкова важен за успешното управление на принтиращата техниката, която работи с изображения.
 
Високотехнологичните решения на OKI за управление на документи са комплексно предложение, което разкрива разходите за принтиране, които иначе остават скрити. Нашият уникален начин за оценяване Ви позволява да откриете потенциални спестяващи пера и да приложите на практика дейности, кореспондиращи с тези пера. Например: Планът ви може да включва препоръки за продължаващо използване на устройства, които не се натоварват достатъчно, на други обекти или да включва други методи, за осъвременяване на морално остарялата от технологична гледна точка техника.
 
Високотехнологичните решения за управление на документи включват: отдалечено наблюдение на устройството; отдаване под наем при условията на финансов лизинг или при условията на такси за реално ползване, като това води до:
 
 • Дългосрочно намаляване на разходите за принитране и то от момента, на внедряване на решението
 • Модернизирано принтиране, което подобрява продуктивността на фирмата 
 • Предсказуемост на фирмения бюджет 
 • Освобождаване на IT ресурс, който да се насочи към други критични за бизнеса нужди 
 • Предвидимост и предварително сервизиране, с цел намаляване времето за престой на принтера и намесата на крайните ползватели 
 • Намаляване на консумацията на електроенергия посредством консолидиране на устройствата 
Включването на високотехнологични решения за управление на документи в дейността, в дългосрочен план постига значително спестяване на разход и възможност за непрекъснато усъвършенстване на документооборота и фирмената дейност като цяло.
 
Високотехнологични решения от OKI за управление на документи
 
Високотехнологичните решения на OKI за управление на документи могат да намалят общите разходи и да повишат ефективността и продуктивността на служителите. Предложението на OKI може да промени бизнеса ви и да премахне тежестта от това да притежавате принтер, като управлява техниката ви по начин, който освобождава IT ресурс, за да се фокусира върху критичните за бизнеса ви нужди.
 
 
 
За много организации истинската стойност на принтирането е пълна мистерия. Според едно проучване корпорациите изразходват между 1 и 3% от годишните си доходи само за принтиране. 40% от всички обаждания към IT/Help Desk отдела са свързани с принтирането и копирането.* Друго проучване показва, че средно един служител харчи $15,000 за една година зa готови документи и, че най-доброто съотношение е 1 принтер на всеки 10 служители, а коефициентът от проучването е 1 към 4.** Данните сочат, че възможностите за намаляване на разходите и увеличаване на ефикасността са огромни.
 
Наша програма Високотехнологични решения за управление на документи започва от оценката на принтирането и използва уникалена по рода си и патентована аналитична машина и разнообразни модели за статистически изчисления. Стъпваме на независими проучвания и най-добрите практики в индустрията и правим цялостен анализ на принт средата във вашата организация.
 
Оценката е с насоченост да оптимизира използването на принтиращото устройство, за да може да се използва по-ефикасна стратегия за управление и бизнес решения в дългосрочен план. В заключение, ROI ще ви покаже как вашата компания
Може да сведе до минимум престоя на устройствата, да повиши ефикасността и по-добре да управлява разходите за хардуеър и консумативи.
 
Препоръките включват и оценката се основава на:
 • Източници на данни за сравнения в индустрията от пазарни проучвания на експертите Gap Intelligence, Gartner, Photizo, IDC и InfoTrends 
 • Анализ на цената на собствеността, изчисления на средно-месечния обем на принтиране, измервания на натоварването на устройството, цялостна оценка на оперативната продуктивност, разходи за консумативи и оборудване, ROI и данни за разход на страница 
 • На основана на придобитите данни са направени  56 задълбочени статистически анализи, които извеждат внушително количество изводи относно: предоставянето на всяко устройство, работата на всеки клиент, център разходи и дейност. 

Задълбочените анализи се обобщават в окончателна препоръка, която е индивидуално насочена към нуждите и финансовите параметри на конкретната компания

* Източник: The Gartner Group ** Източник: All Associates Group

 
Щом установим възможностите за намаляване на разходите при вашата принтираща техника, нашият екип започва с прилагането и внедряването на плана за действие за вашия конкретен бизнес. Този план съчетава направените анализи, препоръки и стратегии, за да се стигне до най-правилното решение за организацията ви.
 
В процеса на внедряване, може да бъде монтиран или надграден хардуер. По-съвременен софтуер също може да бъде инсталиран. Могад да бъдат създадени нови процеси за изпълнение във връзка с използването на консумативите. За времето на този период се предоставят всички необходими обучителни услуги, придружаващи планове и графици.
 
Планът за действие включва: дейности по график, срокове, идентифициране на процеси в  ход и задълбочено проследяване.
 
Внедряването се извършва на етапи, които са съобразени с работата и бюджета ви. Екипът ни работи на място при вас и отдалечено, за да осъществи бързо всички стъпки на внедряването.
 • Координация на внедряване в един или повече офиси 
 • Предварително проучване на ергономията на конкретния офис и последващо планиране на разположението на устройствата 
 • Инсталиране на новия продукт 
 • Пренасочване на старата техника 
 • Отстраняване на предишния продукт
 • Провеждане на обучение за работа с продукта 
 
 
Организациите, които не използват Системи за управление на документи често се сблъскват с излишна неефективност. Например: IT персоналът може да изразходва твърде много време за отстраняване на повреди на техниката, особено в момент когато е неотложно необходима. Друг пример за неефективност е поддържане на повече от необходимите за дейността принтери и при недобре планирано използване на консуманитвите, те могат много бързо да се изразходват и устройството да не може да се използва известно време.
 
Защо решението е в отдалеченото наблюдение?
 
Посредством нашия инструмент за отдалечено наблюдение, екипът ни има задълбочен поглед върху работата на всичките ви устройства, на потребителите и при ложенията. Ние ви предоставяме реалистичен поглед върху различните операции, върху поддръжката и техническите въпроси. Изпролзваме новаторски подход, за да управляваме принтиращата ви техника. Подход, който като резултат ще освободи IT ресурс, който да се насочи към други критични за бизнеса нужди.
 
Автоматичното събиране и проследяване на данни през интернет включва: 
 • Управление на жизнения цикъл на продукта 
 • Предупреждения за предстояща необходимост от сервизна услуга в реално време, включително докладване на грешки 
 • Прогнози по параметри на предстоящ ремонт 
 • Развиване и насочване в реално време на сервизни заявки 
 • Проследяване и наблюдение на договорите за сервизно обслужване (SLAs) 
 • Интегрирана услуга по проследяване на сервизни обаждания 
 • Употреба на частите на принтера 
 • Проследяване и наблюдение на употребата на консумативи 
 • Отчитане на ремонтите и замените
 • Отчетни данни и данни за фактуриране 
 
Посредством новаторската ни регулируема система за отдалечено наблюдение ние управляваме нуждите ви от осъществяване на доставка и сервиз. Принтирането изисква внимание и ние откликваме като ви предоставяме универсалната покупка. Щом нивата на запас се съкратят, ние автоматично правим доставка, съобразена с нуждите ви. Държим да сме информирани за нуждите ви от сервиз и за това изпращаме професионално обучени специалисти. Така сме сигурни, че принтирането винаги се извършва в нивата на максималната за устройството производителност и, че няма престои.
 
Запасно снабдяване:
 • Изцяло регулируемо и автоматично обновяване на запасите 
 • Конкурентни цени на продуктите и технологиите ни 
 • Готово за прилагане решение, едновременно в самостоятелен офис и в клонова мрежа, при това с възможност за гарантирани доставки 
 • Способност да предоставяме услуги и доставки за стари продукти 
Сервизни предложения:
 • Обхватът на предложението включва: предварително планиране на техническото обслужване, проследяване на актив, състояние на гаранцията на продукт, проследяване на сертифициране, поддръжка на операционна система и докладване на съвместимост 
 • Предупреждения за необходимост от ремонти в реално време и ответна реакция, включая диспечерски отдел за обслужване, отстраняване на повреди и възможности за услуга „на повикване“
 • Проследяване на сервизни обаждания и докладване на жизнен цикъл на всяко отделно устройство 
 • Проследяване и наблюдение на договорите за сервизно обслужване (SLAs) 
 
След като, веднъж нашата високотехнологична програма за управление на документи е внедрена управлението на на бюджета ви за принтиране става лесно, удобно и предвидимо. Вече ще имате възможност да проследавяте принтиращата техника и да знаете точно колко ви струва всяко устройство всеки месец. Също така, в резултат на изцяло интегрираната система за фактуриране можем да консолидираме всички аспекти на вашата програма за управление на принтирането в една-единствена фактура, на основата на разход на страница.
 
Ползите от консолидираната фактура:
 • Премахване на скъпи и неефективни ръчни процеси 
 • Една, една и съща месечна такса, която включва всичко
 • Простота и предвидимост 
 • Увеличена способност да насочите вниманието си и ресурсите към критичните за бизнеса ви нужди 
 
За OKI високотехнологичните решения за управление на документооборот означават, че възможностите за откриване на способи за намаляване на разходи са безкрайни. Поради това ние предоставяме непрекъсната услуга по оптимизация на устройството и проследяване на употребата му, а също и препоръки, относно необходимостите за подобрения в бизнеса ви, които препоръки осъвременяваме периодично.
 
Ние, също така, предоставяме тримесечни и годишни доклади за оценка на работата на съществуващото в организацията ви оборудване. На основата на резултатите от тези доклади, се разработват и внедряват, след ваше одобрение, стъпки за намаляване на разходи. В резултат, принтиращата техника в организацията ве ще продължи да работи възможно най-ефективно.
 • Стандартните услуги по докладване включват: 

- Тримесечни доклади и коригиращи препоръки 

- Годишна оценка на работата на техниката, сводки за новостите в технологиите и непрекъснати стратегически препоръки

- Възможности за автоматизация и интеграция на бизнес процесите и документооборота

- Непрекъснато намаляване на разходите

 • Гъвкавите и устойчиви алгоритми за проследяване разкриват: 
- Разходите за хардуеър, софтуеър, хартия, тонер и сервиз 
- Проследяване по устройство, по данни и по потребител 
- Доклади, защитени с алгоритми и пароли 
 
 
 
 
Всички цени на сайта са с включено ДДС!
ALLIED TELESISATraining CenterAVIRACLOVERCUSTOMEgoSecureFLORALabelsFUJITSUGAJSHIELDGDATAOKITARGUSTHE MAGIC TOUCHTOSHIBAWiseMo