Allied Telesis
 
 
Avira
 
 
CUSTOM
 
 
Fujitsu
 
 
OKI
 
 
Techno Pro
 
 
Toshiba Barcode Printers
 
 
Toshiba MFP
 
 
GajShield
 
 
WiseMo
 
 
  Начало » Полезно » • UWC WiFi Solution


• UWC WiFi Solution
• UWC WiFi Solution

Безжичната технология продължава да се развива, като потребителите търсят начини да свържат своя все по-голям парк от разнообразни устройства. Тази еволюция включва не само нарастваща пропусквателна способност, предоставяна от IEEE802.11n, но и функции за сигурност и др.В корпоративна среда бързото внедряване на тенденциятаBYOD (Донеси свое собствено устройство в офиса) доведе до огромно увеличаване на броя устройства, които трябва да бъдат поддържани. Ползите от мобилността и BYOD включват по-голяма гъвкавост, производителност и задоволство на служителите, но това трябва да бъде внимателно балансирано с тревогите на организацията по отношение на сигурността. Все по-големият брой устройства изисква съответното мащабиране на безжичната мрежа, но и води до затруднено управление. Осигуряването на производителността и на удовлетвореността на персонала в динамична среда е практическо предизвикателство и води до повишена Обща цена на притежание (TCO), резултат и от изискванията за радиочестотно планиране и управление. Интелигентна обединена система за контрол е основа за намаляване на оперативните разходи, тъй като предоставя способност за управление на инфраструктура, сигурност, мобилност и услуги. Mного от тези неща се обновяват автоматично в реално време. Allied Telesis UWC контролира броя на безжичните точки Allied Telesis серия TQ и централизира предоставянето, оперирането, администрирането и поддръжката на цялата корпоративна безжична инфраструктура. Решението намалява проблемите, свързани с управлението, надграждането и отстраняването на повреди, а по този начин подобрява изживяването на потребителите и ИТ отдела. Решението Unified Wireless на Allied Telesis разполага с богат набор от функции, включително прозрачен роуминг, проследяване местоположението на клиента и разширени защитни възможности. UWC предоставя гъвкави опции за разгръщане и се предлага и като хардуерно устройство, и като софтуерно решение. Софтуерното решение AT-UWC-Install може да се инсталира на стандартен сървър или на виртуална машина като облачно приложение. Този модел SAAS дава редица предимства, вкл. по-проста настройка, а това води до по-евтино разгръщане. Хардуерният вариант ATUWC-60-APL съответства на традиционния модел на специализирани сървъри.

Ключови функции:

  • Опростено свързване Plug&Play.

Allied Telesis Unified Wireless Controller засича, автентифицира и автоматично конфигурира безжичните точки веднага след техния монтаж. Механизмът за откриването им работи в Layer 2 и Layer 3 и драстично опростява разгръщането на безжичната мрежа.

  • Радиочестотно управление и контрол.

Разпределеното натоварване се осъществява автоматично и разпределя клиентите между наличните точки за достъп. Освен това автоматизираното управление дава възможност на UWC да промени конфигурацията на околните радиоустройства, ако дадена точка за достъп се повреди, а това осигурява непрекъсваемо покритие на клиентските устройства.

  • Гъвкаво препращане на данните.

UWC може да бъде конфигуриран или за централизирано, или за разпределено препращане на данни, което дава възможност за оразмеряване на решението според изискванията на специфични приложения или среди. За среди с много клиенти, трафикът от данни е капсулиран в тунели, за да се поддържа постоянен IP адрес на клиента, когато клиентът се мести между различните подмрежи. Когато е разгърнат за централизирано препращане на данни UWC отговаря за препращането на целия трафик. При разпределения сценарий точките за достъп отговарят за определянето на това как и къде да се пращат данните, включително прилагането на QoS или правилата за сигурност.

  • Безжичен IPS.

Интегрираната система за предпазване от прониквания (IPS) е включена като част от цялостните защитни функции на UWC. Безжичният IPS следи ефира и защитава мрежата от неоторизирани или враждебни точки за достъп. Контрамерките се вземат автоматично за смекчаване на всякакви опити за прониквания.

  • Сигурност от корпоративен клас.

Защитената безжична мрежа гарантира поверителност, интегритет и достъпност на данните, както и взаимна автентификация. UWC и контролираните точки за достъп поддържат WPA2 (IEEE 802.11i). WPA2 е модерен набор от защитни функции, които удовлетворяват изискванията на политиките за сигурност и на големи, и на домашни мрежи. WPA2-Enterprise предоставя централизиран защитен модел чрез употребата на RADIUS за управление на автентификацията и за съвместна работа в среда IEEE 802.1x, поддържайки няколко режима EAP.

  • Достъп за гостуващи потребители.

Те могат да влизат в Интернет директно, без да компрометират мрежовата сигурност, тъй като са отделени в специални VLAN мрежи, които нямат достъп до корпоративните ресурси.

Всички цени на сайта са с включено ДДС!
ALLIED TELESISATraining CenterAVIRACLOVERCUSTOMEgoSecureFLORALabelsFUJITSUGAJSHIELDGDATAOKITARGUSTHE MAGIC TOUCHTOSHIBAWiseMo