Здравеопазване
 
 
Инжинерство
 
 
Маркетинг
 
 
Образование
 
 
Офис Решения
 
 
Търговия
 
 
Финанси
 
 
Човешки ресурси
 
 
  Начало » Решения » • OKI - Smart Solutions


• OKI - Smart Solutions
• OKI - Smart Solutions

Натоварените професионалисти в сферата на Човешките ресурси имат необходимост да се адаптират към набор от работни тенденции.

От корпоративното обучение и развитие до увеличаване на дела на работещите отдалечено и на обемите конфиденциална и чувствителна информация, сигурността в документооборота е от изключителна важност за ефективността и ефикасността при събиране, управление, достъп, обработване, съхранение и разпространение на корпоративни данни и данни за служителите.
 
Предизвикателствата:
 
  • Екипите по администриране на персонала трябва да се справят с процеса на подбор на нови кадри, който е много дълъг и трябва да обработват множество документи в хода на този процес.
  • Вътрешните документи непрекъснато увеличават обема си. Имате нужда от бърз достъп до всички файлове и пак ви трябва ефективно управление на хартиени документи, които отнемат ценно място.
  • Администрирането на корпоративната документация се налага да бъде в конфиденциална рамка, личната и чувствителната бизнес информация е задължително да бъде защитена и същевременно достъпна при поискване.
  • Корпоративната социална отговорност изисква организацията да сведе до най-ниски нива консумацията на ел.енергия.
 
Как OKI може да помогне да подобрите бизнеса си
 
 
 
 
Ускорен процес на подбор и наемане на персонал 
 
Използвайки най-новото решение, Optical Character Recognition / Оптично разпознаване на знаци и символи  (OCR), отдел „Човешки ресурси“ може да конвертира постъпващ файл в защитен, лесен за търсене електронен документ.
Интегрираното решение на OKI за подобряване на документооборота ви позволява да прихващате  електронно автобиографии, писма, препоръки и други документи, които са важни в процеса на подбор и наемане на персонал.
Автоматичното попълване, номериране и придвижване към вътрешнофирмени и облачни хранилища намалява времето за администриране на документи, увеличава продуктивността и пести разходи.
 
 
 
 
Премахване на необходимостта от физическо съхранение при запазване на контрола над данните.
 
Отделите „Човешки ресурси“ боравят с голям обем от документи: от договори и атестации до болнични листа, които следва да се придвижват, съхраняват и защитено достъпват.
Въвеждайки централизирани хранилища за електронни документи се пести време и разходи за съхранение, като цифровите документи се достъпват от всяко устройство. Управлението на правата на ползвател (четене/писане) защитава документа чрез контрол на достъпа, а цифрово се проследяват корекциите, което ускорява процеса на одоборение и времето за реакция и отговор.
PDF кодирането защитава документите, които са съхранени на вътрешнофирмени или облачни сървъри.
 
 
 
Защитен достъп до конфиденциални документи.
 
 Вградената защитна функция на мултифункционалните принтери OKI предпазва чувствителната информация.
Това включва функцията „Кодирано защитено принтиране“ за защитено принтиране и аутентикация на достъпа на ползвателя, за да се осигури конфиденциалността на документа, в съответствие с нормативната уредба и фирмените правила.
Предоставянето на достъп до хранилището от умните мултифункционални принтери на OKI, подсигурява принтиране при поискване и на най-новите формуляри, наръчници и други ключови образци. Същевременно се намалява обема комуникация и рискът от достъпване на остарели и невалидни документи.
 
 
 
Обезпечава корпоративната и социална отговорност и задвижва еко инициативи
 
Всички организации са отговорни за влиянието, което оказват на околната среда.
Включени в много устройства OKI, приложенията еко-принт такива като: режим „Deep Sleep / дълбок сън“ и „Auto-Power Off / автоматично изключване“ пестят енергия.
Използването на черно-бяло и двустранно принтиране като стандартна настройка и превключването на OKI решения за умно управление на документи също могат да помогнат в наблюдението и контрола на консумацията, като така се намаляват текущите разходи. 
 
 
 
 
 
Бърз поглед върху преимуществата
 
  • Умните решения на OKI поддържат защитено хранилище, което е лесно за търсене и документооборот, който подпомага с бързина и лекота процеса на подбор и наемане на персонал.
  • Управлението на документи и на съдържание пести време и разходи за съхранение, подобрява времето за реакция и дава възможност на ползвателите да достъпват документи от всяко устройство.
  • Правата за достъп до устройство/документ предпазват чувствителната информация и осигуряват използване на най-добрите практики и съответствие с фирмените правила.
  • Настройките за еко принт и решенията за управление на документи увеличават контрола, намаляват текущите разходи и допринасят за опазване на околната среда.
 
Всички цени на сайта са с включено ДДС!
ALLIED TELESISATraining CenterAVIRACLOVERCUSTOMEgoSecureFLORALabelsFUJITSUGAJSHIELDGDATAOKITARGUSTHE MAGIC TOUCHTOSHIBAWiseMo