Здравеопазване
 
 
Инжинерство
 
 
Маркетинг
 
 
Образование
 
 
Офис Решения
 
 
Търговия
 
 
Финанси
 
 
Човешки ресурси
 
 
  Начало » Решения » • OKI - Smart Solutions


• OKI - Smart Solutions
• OKI - Smart Solutions

 
Паралелно с напредъка в IT иновациите и съвременната работна среда непрекъснато се развива.
Една трета от бизнеса активно планира развитие в дигиталния свят [по IDC данни от 2015].
Наистина, много вече са внедрили автоматизирани бизнес процеси и по-ефективно боравене с документи, с цел да повишават продуктивността на служителите си, да си осигурят защитен достъп до документи, винаги и навсякъде, при това като се намаляват разходи.
 
Предизвикателствата:
 
  • Процесите на основата на хартиен носител са твърде ненадеждни в организации с много изнесени обекти, обаче преминаването към електронен документооборот може да бъде плашещо.  Процесите на основата на хартиен носител са бавни и повишават разходите за съхранение.
  • Бизнесът е наясно със заплахите относно защитеното принтиране, но няма пълния ресурс, бюджет или знание за преодоляването им.
  • Регулацията също може да бъде доста сложна и трудна за спазване. Често изпращането на документи по мрежата се оказва предизвикателство, спряма защитата на тези документи.
  • Тенденцията за отдалечена работа и използване на собствени устройства изисква от бизнеса да предоставя на служителите възможност за принтират защитено от лични или служебни смарт телефони, таблети и преносими компютри.
  • Наблюдението и контролирането на принтиращите устройства е времеемко и предизвикателно занимание. Грешките трудно се откриват и устройствата могат да останат в неработен режим, когато се свършат консумативите, което пък губи време и черпи от бюджета.
Как OKI може да помогне да подобрите бизнеса си
 
Повишава документооборота и управлението на процесите свързани с хартиен носител
 
 Предоставяйки точното оборудване,  с което хартиените документи се конвертират и интегририат в електронни. Офисните решения на OKI улесняват натоварената работа в офисите в създаването и номерирането на документи, в извличането на данни и предаването им по факс, имейл, споделени мрежови папки, облачни хранилища и системи за управление на съдържание.
Способността да се проследяват взаимоотношения, корекции и версии подобрява времето за реакция 
Дигитализирането на хартиени документи и запаметяването на входящи файлове във формати, удобни за търсете (такива като: PDF/A ) спестява от разходи за съхранение и позволява дългосрочно архивиране на електронни документи.
 
 
 
Намалява заплахите до минимум чрез функцията  защитено принтиране.
 
OKI може да помогне на организациите да формулират политики за принтиране и да създават корпоративни документи, в съгласие с тях, като прилагат иновативно наблюдение на процесите и управляват защитеното принтиране.
Аутентикация с код на ползвателя или достъп с персонална карта, комбинирано с функцията „pull-printing/достъп до съхранено за принтиране съдържание“ / може да се използват за управление на достъпността до документи за принтиране и да предпазят от забравяне без надзор на конфиденциални документи върху принтерите и мултифункционалните устройства.
Значително спестяване се постига и посредством избягване на ненужно принтиране.
Добавянето на PDF кодиране предпазва съхранение на фирмен или облачен сървър документи и осигурява прилагане на най-добрите практики и съответствие с държавните и фирмените нормативни актове.
 
Повишава гъвкавостта и поддържа продуктивността на служителите в отдалечените обекти.
 
Заедно с традиционните офиси и нарастващия брой хора, които работят в движение очакват да имат бърз достъп до документи, приложения и работни инструменти.
Съвместими с преносимите устройства и облачните приложения, умните принтери и мултифункционални принтери на OKI заедно с интегрираните решения увеличават до най-голямата възможна степен гъвкавостта в работата. 
За професионалистите вече не е необходимо да стоят в офис, за да имат достъп до документи.
Съхраняването и номерирането на файлове на централен сървър или в облачно хранилище дават на хората, които работят отдалечено бърз достъп за принтиране на най-актуалните данни и то, при необходимост, и от всякъде. Това спестява разходи за разпространение.
 
 
Държи управлението на принтирането и бюджета под контрол.
 
Много малко бизнес организации имат време за наблюдение на принтирането, което може да бъде избегнато или да се занимават с неочаквани повреди и празни консумативи.
Влизайки в ролята на подкрепа на бизнеса, OKI предлага ефективни устройства и решения за управление, които предоставят прозрачност на принтирането на индивидуалното устройство и на цялата мрежа.
Автоматизираното управление на консумативи, отчетността и отдалеченото наблюдение в реално време помагат на организациите да измерват дейността,  да управляват устройствата по-ефективно и да избягват загубата на време за отстраняване на повреди и поръчване на нови консумативи.
Времевите отчети, с отчитане на историческа тенденция, благоприятстват точното прогнозиране на разходите в бъдеще.
 
Бърз поглед върху преимуществата.
  • Подобрява ефикасността и продуктивността като конвертира потока документи в дигитален чрез сканиране и изпращане на документи към различни местоположения. Това се постига много бързо, благодарение на централизираното и финансово изгодно хранилище.
  • Сигурността е под контрол, конфиденциалността е подсигурена и документите са в съответствие с нормативната уредба.
  • Хората, които работят отдалечено имат възможност да принтират, при това сигурно от чужд офис и отдалечени местоположения.
  • Наблюдение и контрол над устройствата, проследяване на използването и пестене на време с автоматизираното управление на консумативи, отчетност, съобщения за повреди и сервизни предупреждения.
 

 

Всички цени на сайта са с включено ДДС!
ALLIED TELESISATraining CenterAVIRACLOVERCUSTOMEgoSecureFLORALabelsFUJITSUGAJSHIELDGDATAOKITARGUSTHE MAGIC TOUCHTOSHIBAWiseMo