Здравеопазване
 
 
Инжинерство
 
 
Маркетинг
 
 
Образование
 
 
Офис Решения
 
 
Търговия
 
 
Финанси
 
 
Човешки ресурси
 
 
  Начало » Решения » • OKI - Smart Solutions


• OKI - Smart Solutions
• OKI - Smart Solutions

 
Здравеопазването става все по-сложно и компелксно . Доставчиците трябва да доставят качествена грижа, да осигуряват сигурност за пациентите и да подобряват оперативните дейност, при това в условия на бюджет под натиск.
За да се посрещнат и преодолеят тези предизвикателства, за да се подобри бизнес средата, организациите в областта на здравеопазването, включително болници, лаборатории и фармацията имат нужда от интегрирани решения с фокус върху пациента.
 
Предизвикателствата:
  • Поддържането на сигурност на системите и запазването на конфиденциалността на пациентското досие са от изключителна важност.
  • Процесите, изискващи наличие на хартиен носител във фармацията (напр. за издаване на рецепти) са времеемки, скъпи и изразходващи средства от различен характер.
  • Медицинските тестове се бавят от дългите административни процедури, което добавя време и средства към процеса.
  • Не всички принт решения са с необходимото качество за медицински изображения и могат да блокират използването на медицинската техника, което влияе върху клиничната възможност за диагностициране и води до забава. Несъвместимите IT решения имат негативен ефект върху услугата здравеопазване.
 
Как OKI може да помогне да подобрите бизнеса си
 
 
 
Обезпечава сигурността на данните в здравеопазването
 
 
 При вяка здравна услуга се събира голямо количество лични данни, която информация е силно „чувствителна“. Това поставя на преден план въпросът за сигурността и конфинеднциалността на данните.
Най-новата специална разработка на OKI е за предпазване на пациентските досиета.
Това включва функция „кодирано защитено принтиране“ за защита на принтирането и функция „аутентикация на достъп на ползвател“ за обезпечаване на конфиденциалност на документите.
 
 
 
 
Скъсява време и намалява разходи във фармацията  
 
 
В много държави изписването на рецепти се основава на използване на хартиен носител и писане на ръка.
Използвайки най-новите принт решения на OKI, аптеките могат да сканират рецептата, чрез баркода на гърба й, и цифрово да изпратят необходимата информация, включително и пациентския осигурителен номер към доставчика на здравна услуга. Това скъсява времето за административна обработка и осигурява прецизност на данните.
 
 
 
 
 
Освобождава ценен ресурс и осигурява прецизност в процеса на изследване на пациента
 
Медицинските изследвания в лабораториите са процес, който изисква доста труд.
Рецепционистите поемат голяма част от товара, обработвайки идентификационните номера на пациентите, търсейки в съответните бази данни и принтирайки всеки резултат.
Когато използвате мултифункционален принтер OKI и го позиционирате в чакалнята при пациентите, те могат сами да принтират рузултатите си, като използват идентификационния си номер.
 
 
 
 
 
 
Гарантира гъвгавост, интеграция и изключително качество на принтиране с Dicom принтерите с вградени решения.
 
Оборудването за медицински изображения: рентген, ултразвук, скенер, предоставя изображението направо на екрана на компютъра на лекаря в клиниката използвайки протокол DICOM (Digital Imaging Communication/Цифрова комуникация на изображения ).
Доставчиците на здравна услуга спестяват, защото така не е нужно да се подготвят скъпоструващи медицински филми.
Все пак, когато е необходимо да има и физически носител, ситуацията се усложнява от гледна точка на IT интеграцията, тъй като стандартните постскрипт принтери трябва да се свържат с DICOM принт сървъра, което от своя страна може да забави или да блокира устройството.
OKI решава тази ситуация като вгражда DICOM информация в самия принтер, с което отпада необходимостта от допълнителен хардуер и насочена поддръжка в контактната точка.
Вграденото решение предоставя диагностично изображение с невероятна видимост на елементите и качество и сега, с DMe (DICOM Enchanced) черно-бялото принтиране на рентгенови снимки/ултразвук е още по-добро и евтино.
 
Бърз поглед върху преимуществата.
  • Най-новият софтуер за защитено принтиране на OKI дава възможност на  работещите в сферата на здравеопазването и лекарите да запазват документи на самия принтер, като го достъпват и принтират защитено и автоматично изтриват принтираните документи.
  • Дигитализираният процес на издаване и прочит на рецепти пести време и пари и управлява оперативната ефективност.
  • Преместването на принтера пред кабинета дава възможност на пациентите сами да принтират, освобождава административно време за други дейности и повишава постигнатата продуктивност на доставчиците на здравни услуги.
  • Клиничните решения дават възмажност на доставчиците да създават пациентско-ориентирани досието без да се възпрепятства работата на различните отдели. Принтерите OKI с вградено DICOM решение поддържат преход от филм и хартия към PACS
 
Всички цени на сайта са с включено ДДС!
ALLIED TELESISATraining CenterAVIRACLOVERCUSTOMEgoSecureFLORALabelsFUJITSUGAJSHIELDGDATAOKITARGUSTHE MAGIC TOUCHTOSHIBAWiseMo