Здравеопазване
 
 
Инжинерство
 
 
Маркетинг
 
 
Образование
 
 
Офис Решения
 
 
Търговия
 
 
Финанси
 
 
Човешки ресурси
 
 
  Начало » Решения » • OKI - Smart Solutions


• OKI - Smart Solutions
• OKI - Smart Solutions
 
В днешно време училищата и университетите са под напрежение, защото им се налага в условията на бюджетни ограничения да поддържат висок стандарт.
В същото време преподавателите и учащите искат да използват новите технологии в процеса на обучение и когато това се случва се вижда, че използването на цвят увеличава научаването и желанието за участие в процеса на обучение.
Гъвкавостта в работата на устойствата и наличието на 24/7 свързаност, които станаха част от ежедневието ни, изгодното цифрово принтиране, управление на документи и свързаност играят важна роля в игровия подход в обучителния процес и в сътворяването на обучителни материали.
 
Предизвикателствата:
 
  • Детайлизираните приложения за учащи и редовните тестове са важни процеси, обаче могат да бъдат скъпи и времеемки.
  • Професионалистите в сферата трябва непрекъснато да наблюдават и изчисляват разходите. Гъвкавите счетоводни системи е необходимо да са свързани с процесите на принтиране, копиране и сканиране на ниво „счетоводство на учащ“.
  • Съществува очакване, че училищата и университетите трябва да използват последните иновации в технологиите, включително и следващите поколения решения – облачно пространство и мобилни решения. Преподавателите и учащите също имат такива очаквания и смятат, че трябва да използват собствените си устройства на място.
  • Принтерите и принтирането се пренебрегват от училищата при съобразяването на намаляването на емисиите въглерод, а това е възможност за намаляване на консумацията на ел.енергия и спестявания.
Как OKI може да помогне да подобрите бизнеса си
 
Ефективно принтира, степенува, достъпва и управлява документи за регистрация и оценяване.
 
 
Периодичното оценяване на наученото често изисква време и скъпи предварително подготвени и принтирани материали за тестове.
Образувателният оценяващ софтуер за мултифункционални принтери е лесен за конфигуриране и идеален за процеса на приемане, оценяване и записване на нови студенти. Също така улеснява принтирането, сканирането и индивидуалното оценяване, като пести време и пари.
 
 
 
 
 
 
Контролира разходите на отдела.
 
В условията на ограниченост на бюджет, служителят има нужда да наблюдава и изчислява разходите на ниво отдел.
Това може да означава ограничаване на правата на ползвателите и прилагане на ограничения за обем чрез външна система за управление. В университетите  ситема за обработване на данни в едно цяло ограничава обемите на притиране от студенти чрез наличен кредит.
Умните мултифункционални устройства също служат и като интерфейс за преглеждане на квотите на ползвателя, четците на карти могат да бъдат и устройства за аутентикация, докато принтерите имат опция за QR кодове на етикети,  които се четат от смарт телефоните.
 
 
 
 
Свързва работата с най-съвременната технология
 
 В училищата и университетите се наблюдава развитието на тенденцият КСУ (купи си собствено устройство). Всеки учащ използва свой собствен преносим компютър, таблет или смарт телефон, за да достъпва документи и информация, което намалява IT разходите и увеличава ангажираността на ползвателя.
Устройствата OKI в готовност с Google Cloud Print и AirPrint правят възможно отдалеченото принтиране.
Способността да се съхраняват документи в облачно хранилище от преподавател или професор и да се принтира при необходимост от студунт на умните мултифункционални устройства може да бъде по-рентабилно от принтирането на множество копия, като намалява забавянето в процеса и хабенето на хартия.
 
 
Дръжи разходите на ниски нива и прави принтирането по-природосъобразно от еко инициативите.
 
Много училища и колежи могат да пестят като прегърнат по-екологичен подход в принтирането.
Енергийно ефективните приложения в устройствата OKI, включват режим „Deep Sleep/Дълбок сън“, който намалява ел.консумацията до минимум и режим „Auto-Power Off/Автоматично изключване“, който автоматично изключва устройството след продължителна неупотреба.
Настройките по подразбиране за черно-бяло, за двустранно принтиране и превключване към решения за управление на документ също помагат за намаляване на текущите разходи.
 
 
 
 
 
Бърз поглед върху преимуществата.
  • Оценяването на тестове и приемът стават по-ефективни, пести се от принтиране и предварително външно принтиране на формуляри и дава прозрачност и по-добро разбиране на представянето на студента
  • Поема се контрол върху: разходите за принтиране, за наблюдение и изчисляване на разходите на ниво отдел
  • Съхраняването в облачно пространство и отдалеченото принтиране, при необходимост, с устройства OKI помагат да се постигне рентабилност в управлението на документите и дава възможност на студентите да използват собствените си устройства.
  • Комбинирането на решения за управление на документи с приложения  за принтиране, които опазват околната среда, поддържа намаляването на ел.консумация в учебното заведение и постигат рентабилност на принтирането.
 
 
Всички цени на сайта са с включено ДДС!
ALLIED TELESISATraining CenterAVIRACLOVERCUSTOMEgoSecureFLORALabelsFUJITSUGAJSHIELDGDATAOKITARGUSTHE MAGIC TOUCHTOSHIBAWiseMo