OKI Software
 
 
OKI Smart Solutions
 
 
OKI Managed Print Solutions
 
 
Allied Telesis Solutions
 
 
FUJITSU
 
 
  Начало » Решения » Финанси


Финанси
Финанси

 
Когато се говори за управление на документооборот, финансовите отдели срещат редица предизвикателства.
Обемът на хартиените документи, сметки и отчети непрекъснато се увеличава, което бави документооборота и подлага на риск сигурността.
Екипите стават все по-натоварени и имат нужда от решения за бързина при обработката, съхранението, управлението и т.н. на документите,  с които работят. Същевременно този процес трябва да бъде в съответствие с нормите за защитеност на информацията.
 
Предизвикателствата:
 
  • Ръчното-водене и обработване на сметки, което отнема много време,  трябва да се автоматизира при минимизиране на грешките.
  • Обработването на хартиени фактури и други платежни и счетоводни документи може да бъде скъпо и на моменти с възбрани, което води до негативен отпечатък върху работата с даден клиент или доставчик.
  • За да се спазят нормативните изисквания, документите, било хартиени, било цифрови трябва да бъдат защитено съхранявани в едно централизирано местоположение, за да се достъпват лесно от персонала, който има права за такъв достъп.

Как OKI може да помогне да подобрите бизнеса си

 
 
 
Автоматизира процеса на получаване на счетоводни документи, с което различните дейности, свързани с документоборота стават ефективни
 
Зле автоматизираните процеси по получаване на счетоводни документи могат да предизвикат забави и да повлияят на печалбата.
Бланковите кочани за фактури и писма също струват на организацията.
Принт-драйверът в умните принтери и мултифункционални принтери OKI е насочен към тези предизвикателства, като дава възможност за избор на точния цифров „образец-подложка“ и предпочитания за принтиране.
Веднъж изпратени, копията могат да бъдат съхранени във файлова система и електронно номерирани за по-лесно обратно извличане. Така се намаляват разходите за копиране и физическо съхранение, а продуктивността и оборотът се увеличават многократно.
 
 
 
 
Консолидира платежните дейности, пести време и радва доставчиците
 
Много организации разчитат на ненадеждните ръчно водени регистри за плащания, което създава забавяния и може да повлияе на отношенията с доставчиците.
За да повиши ефективността, системата за интегрирано управление на документи на умните мултифункционални устройства OKI сканира и номерира файловете, като премахва необходимостта от ръчно въвеждане.
Технологията Optical Character Recognition / Оптично разпознаване на знаци и символи  (OCR) и/или баркод разпознаването могат да свързват фактурите на даден достъвчик в системата за управление на документи, като така тези фактури стават лени за търсене и извличане.
Дигитализираните електронни документи се съхраняват и подреждат по начина, по който хартиените документи се класифицират, което пести време и разходи за физическо съхраняване.
 
Запазва конфиденциалността на финансовите данни и осигурява нормативно съответствие
 
Клиентската конфиденциалност и нормативното съответствие са в ситуация на риск, когато най-добрите практики не се спазват във финансовия отдел. Това поставя на преден план въпроса за сигурността и конфиденциалността на данните.
Вградените методи за аутентикация при OKI (потребителско име/парола, ПИН код или специална карта) помагат да се запази конфиденциалността на документа, като се контролира достъпът до принтиращото устройство.
Умните мултифункционални принтери OKI и Системи за управление на документи имат способността да контролират потребителския достъп, като същевременно проследяват корекциите и различните версии. Това намалява времето за реакция и получаване на одобрение.
PDF кодирането защитава документите, които са съхранени на вътрешнофирмени или облачни сървъри, което от своя страна гарантира прилагането на най-добрите практики и съобразяване с нормативната урадба.
 
Бърз поглед върху преимуществата
  • Производственият асортимент на OKI от умни мултифункционални принтери комбинирани със ситеми за управление на документи поддържа изцяло цифровите, автоматизирани процеси на документооборот. Това изглажда процесът на прием на счетоводни документи и подпомага да се управлява и контролира оборота на фирмата.
  • Фактурите могат да се обработват бързо и ефективно посредством използването на сканиращите функционалности заедно със система за управление на документи. Така се пести време и ресурс, намаляват се разходите, генерирани от грешки и се подобряват взаимоотношенията с доставчиците.
  • Възможността да се сканира, съхранява и извлича документ защитено и ефективно запазва конфиденциалността на данните в документа и намалява рисковете на сигурността, като същевременно увеличава продуктивността.
 
Всички цени на сайта са с включено ДДС!
ALLIED TELESISATraining CenterAVIRAEgoSecureFLORALabelsFUJITSUG DATAnJoyOKITARGUSTHE MAGIC TOUCHTOMAGRADETOSHIBA